Čo je RepreSalio?

RepreSalio je online nástroj pre podporu a zvýšenie efektivity práce celého obchodného oddelenia. Je určený pre živnostníkov, malé a stredné firmy. Obsahuje potrebné nástroje na riadenie a vykonávanie všetkých obchodných činností. Je dostupný 24 hodín denne...

Klienti
evidencia klientskej databázy, fakturačné údaje, kontakty...
Oslovenia
história oslovení firiem, mailové, telefonické, osobné...
Produkty, Služby
prehľadná evidencia akéhokoľvek druhu produktov, služieb...
Tlačivá, Dokumenty
generovanie ľubovoľných tlačív a dokumentov, export do pdf formatu...
Grafy, Reporty
prehľadné výstupy výsledkov aktivít obchodných zástupcov, pohyby tovaru a služieb...
Plánovač
prehľadný nástroj na sledovanie úloh a projektov...
Evidencia dochádzky
evidenčný systém dochádzky zamestnancov...

ČASTO KLADENÉ OTÁZKY

Prečo názov RepreSalio?
Názov RepreSalio je odvodený od svojho hlavného určenia podporovať prácu a procesy celého obchodného oddelenia malých a stredných firiem (obchodný zástupca, angl. sales representative).
Pre koho je systém RepreSalio vhodný?
Online systém RepreSalio je vhodný pre živnostníkov, samostatne pracujúcich manažérov, marketérov a školiteľov, pre malé a stredné firmy s obchodným oddelením. Používaním systému získate komplexný prehľad o všetkých obchodných procesoch. RepreSalio je zároveň aj kvalitný nástroj pre sledovanie aktivít Vašich zamestnancov.
Je RepreSalio CRM systém?
Áno. Manažment/riadenie vzťahov so zákazníkmi CRM (angl. customer relationship management) je odvetie managementu, ktoré sa zaoberá vzťahmi so zákazníkmi.